Brijunska konferencija 2021

Brijunska konferencija 2021

Tema konferencije je konstruktvina rasprava o glavnim izazovima za naseljavanje ljudske populacije u Svemiru, koji moraju biti istraženi alatima znanosti i tehnologije i time potaknule interdisciplinarni tijek znanja i stručnosti. U središtu ovih izazova nalaze se komunikacija, navigacija i pogon .O novim idejama koje se suočavaju s tim izazovima raspravljat će se u znanstvenom duhu i neformalnom toku ideja. 

Konferencija donosi perspektivu sadašnjeg stanja duboke svemirske komunikacije, navigacije i pogona, od 12. do 14. svibnja 2021. na Brijunima, Republika Hrvatska. Mirnoća prekrasne prirode Nacionalnog parka Brijuni idealno je mjesto za raspravu o svemirskoj znanosti i tehnologiji.Svemir ne smije biti put za bijeg ljudima s nastanjive Zemlje, već nadogradnja njegove civilizacije.